Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

Tieto obchodne podmienky a ceny ponúkaného tovaru, platia len pre nákup tovaru v internetovom obchode www.automax-autodiely.sk podané elektronickou cestou, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na dialku . Bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho, dodávateľa a spotrebiteľa - kupujúceho. Všetky ceny a poplatky sú uvádzané vrátane DPH.

Objednávanie a uzavretie kúpnej zmluvy

Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom tu uvedeným. Objednávka na tovar sa realizuje prostredníctvom nákupného košíka. Po jej odoslaní bude táto spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Odoslaním objednávky spotrebiteľ súhlasí s cenou tovaru, spôsobom a cenou dopravy , platobnými podmienkami, ako aj možnosťou odstúpenia od zmluvy. Dodržanie ceny tovaru je záväzné pri tovare, ktorý je u predajcu skladom, jeho cena platí v čase potvrdenia objednávky.  Obrázok na stránke sa môže mierne líšiť od skutočne Vám dodaného tovaru. /prebieha neustála inovácia a zdokonalovanie výrobkov./ Bližšie informácie o tovare Vám poskytneme aj na telefonných číslach: 043-5863102, 043-5823553, 0903-504332, e-mailom: automax@orava.sk . Miestom doručenia je adresa spotrebiteľa uvedená v objednávke, po dohode je možný aj osobný odber v kamennom obchode dodávateľa. Aj v prípade osobného odberu musí byť objednávka uzavretá na základe zmluvy uzavretej na dialku / prostredníctvom internetového obchodu/, tovar bude rezervovaný pre odberateľa maximálne do 3 pracovných dní.

Vlastnícke práva na tovar prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho - spotrebiteľa prevzatím tovaru a zaplatením jeho kúpnej ceny. Predávajúci neručí za chyby a omyly v objednávke spotrebiteľa a súčastne si vyhradzuje právo na zmenu ceny a jednostrannom zrušení kúpnej zmluvy- zrušení objednávky.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar Vám bude doručený v najkratšom možnom termíne. U položiek, ktoré sú skladom je dodacia lehota po celej SR obvykle do 24 hodín kurierom GLS a to v závislosti na dobe objednania tovaru max. do 13.00 hod. U položiek, ktoré predajca momentálne nemá skladom , bude termín dodania do 1-3 pracovných dní a to vždy bude tento termín upresnený dodávateľom telefonicky alebo e-mailom. Tovar je odosielaný kurierom GLS v pracovných dňoch pondelok - piatok. Osobný odber je možné uskutočniť, pri potvrdení " pripravené k osobnému odberu", v pracovných dňoch pondelok - sobota.

Spôsob dopravy:

Kuriérom GLS. Komfortné doručenie kuriérom na kupujúcim zadanú adresu v lehote do 24 hodín od vyskladnenia tovaru. V prípade, že Vás kuriér nezastihne, spojí sa s Vami telefonicky na čísle uvedenom pri objednávaní tovaru.

Cenník dopravy a balného pre Slovenskú republiku, platný od 18.08.2014

                                GLS Slovakia        
Hmotnosť                Cena s DPH           
do 1kg                      4,00 Euro             
 
1 - 2kg                     5,00 Euro              
2 - 5kg                     5,00 Euro              
5 - 10kg                   6,00 Euro              
10 - 15kg                 7,00 Euro 
15 - 20kg                 8,00 Euro
20 - 25kg               11,00 Euro
25 - 30kg               13,00 Euro
30 - 35kg               15,00 Euro
35 - 40kg               15,00 Euro
40 - 45kg               18,00 Euro
45 - 50kg               20,00 Euro
50 - 60kg               24,00 Euro
60 - 70kg               28,00 Euro
70 - 80kg               32,00 Euro
80 - 90kg               36,00 Euro
90 - 100kg             40,00 Euro  
Príplatok  za zásielky o dĺžke strany nad 150cm     6,00 Euro

Platobné podmienky

Platba prebieha v hotovosti dobierkou – zaplatíte priamo kuriérovi GLS, ktorý Vám tovar privezie.
Každá zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list.
Sme plátci DPH.

Odoslaním objednávky kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu .

Poškodenie pri preprave

Spotrebiteľ – príjemca tovaru je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a prevziať ju od kuriera, alebo pošty, iba ak nie je tento poškodený. V opačnom prípade je nutné spísať s dopravcom – kuriérom, poštou protokol o škode, alebo zásielku odmietnuť prevziať. O daných skutočnostiach neodkladne informujte dodávateľa tovaru.

Záruka a reklamácie

Na tovar poskytujeme 2 ročnú záruku, ktorá začína plynúť dňom prevzatia a zaplatenia tovaru. Záruku uplatňujte spolu s pokladničným dokladom od daného tovaru, ktorý je priložený ku každej zásielke spolu so záručným listom v prípade, ak ho výrobca poskytuje. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, nevzťahuje sa na jeho bežné opotrebenie, poškodenie zapríčinené iným vadným dielom a poškodenie pri nehodách. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný na reklamáciu čistý! Predajca nezodpovedá za poškodenie tovaru neodbornou montážou, chybnou manipuláciou, ako aj za škody spôsobené v súvislosti s poškodením pri jeho montáži. Montáž náhradných dielov zverte odbornému servisu.

Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho Jaromir HERLE - AUTOMAX Dolný Kubín Jánoškova 1626/63 02601 Dolný Kubín. Reklamovaný tovar – zásielku neposielajte predávajúcemu na dobierku!!! Takýto tovar nebude prevzatý a bude vrátený späť kupujúcemu.

Všetky reklamácie uplatňujte u predávajúceho E-MAILOM na adresu : automax@orava.sk , doporučenou poštou, alebo osobne na prevádzke.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v opodstatnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie výrobku do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru na reklamáciu. Záručná doba sa predlžuje o čas vybavenia reklamácie do doby, kedy si bol kupujúci povinný tovar prevziať. Po uplynutí 30 dňovej lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru.

O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne, najneskôr však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, telefonicky alebo e-mailom.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený spotrebiteľovi na jeho náklady, prípadne mu budú účtované náklady na opravu tovaru. O tejto skutočnosti bude spotrebiteľ vopred informovaný. 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1.     Odovzdaním opraveného tovaru. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo aby bola bezplatne a včas odstránená. V prípade, že výrobok nebol použitý, montovaný, je možné ho vymeniť za nový / prípadne jeho časť /. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.

2.     Výmenou tovaru. Pri neodstranitelných vadách má spotrebiteľ právo na výmenu za bezchybný tovar, alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí.

3.     Vrátením kúpnej ceny tovaru. Ak sa na výrobku vyskytne rovnaká chyba viac krát /3x/ má spotrebiteľ rovnaké práva ako pri neodstranitelnej vade.

4.     Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.

5.     Písomnou výzvou predávajúceho na prevzatie určeného plnenia.

6.     Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Storno objednávky

Ako spotrebiteľ môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese : automax@orava.sk alebo telefonicky na tel. č.: 043-5863102 , 043-5823553, 0903504332. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky , číslo a názov objednaného tovaru. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a to z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, ktorý nie sme schopný dodať spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil za zrušenú objednávku za tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka v zmysle zákona vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet ,alebo poštovou poukážkou.

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov , najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na dialku .V zmysle § 2 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok.

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť porovnať a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvykle pri nákupe v klasickom \"kamennom\" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar montovať, používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je
predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak
boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 Spotrebiteľ je povinný podľa § 10 ods. 1 najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odoslať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, na náklady a nebezpečie spotrebiteľa predávajúcemu podľa §10 ods.3 Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme!!! Tovar zasielajte prosím späť spolu s originálom pokladničného dokladu, v pôvodnom obale, nemontovaný, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva ( záručný list, návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Pokiaľ by bol vrátený tovar montovaný, alebo akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na úhradu nákladov za uvedenie tovaru do pôvodného stavu. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu zistených vád a nedostatkov, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

- Jaromír Herle – Automax ul. Martina Hattalu 2923/56 02601 Dolný Kubín
prevádzka: ul. Jánoškova 1626/63 02601 Dolný Kubín
e-mail: automax@orava.sk
tel: 0903 504332, 043-5863102
- Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme * od zmluvy na tento tovar:
 
Kód tovaru: ............................................................................................
Názov tovaru: ........................................................................................
Počet kusov:...............
- Dátum objednania / dátum prijatia*:........................................./..........................................
- Dátum vystavenia pokladničného dokladu : ........................................................................
- Číslo pokladničného dokladu / uvedený v pravo dole / ........................................................
- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*.....................................................................
- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*.......................................................................................
…………………………………………………………………………….........................………
…………………………………………………….............................................................................

- požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar a náklady spojených s objednaním tovaru
na adresu spotrebiteľa/spotrebiteľov* (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte
 
prosím číslo účtu). ....................................................................................................................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


- Dátum: ......................................................... Podpis: ............................................

 

*Nehodiace sa prečiarknite.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom.
- Jaromír Herle – Automax
 
prevádzka: ul. Jánoškova 1626/63 02601 Dolný Kubín
e-mail: automax@orava.sk
tel: 0903 504332, 043-5863102
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený vyššie .
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní  na Vašu adresu, alebo na Váš účet a to po predložení formulára na odstúpenie od zmluvy a dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, alebo doručení tovaru predávajúcemu.


Predávajúci sa zaväzuje

  • dodržať cenu tovaru, ktorý je u predajcu skladom, jeho cena platí v čase objednávky.
  • dodať správny druh a množstvo tovaru podľa objednávky tak, ako bolo uvedené v čase objednávky.
  • tovar zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
  • skontrolovať obsah balenia a priložiť k tovaru daňový doklad.
  • dodržať termín dodania, ktorý bol spotrebiteľovi prislúbený.
  • zabezpečiť vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote.
  • zabezpečiť odstúpenie od zmluvy v súlade zo zákonom.
  • informovať spotrebiteľa o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov .

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili. Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu automax@orava.sk . Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.  Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiťformulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

                Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

                Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


Ochrana osobných údajov 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje  budú použité iba k plneniu zmluvy s kupujúcim. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú zverejnené  ani poskytnuté tretej osobe  s výnimkou súvisiacou s distribúciou prípadne platobným stykom  za objednaný tovar. Jedná sa o uvedenie mena, priezviska, adresy, čísla telefónu, e-mailovej adresy.  Predávajúci bude postupovať tak , aby kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a taktiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním  do súkromia a osobného života údajov kupujúceho. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom plnenia objednávky, sú zhromažďované, spracované a archivované v súlade s platobnými zákonmi Slovenskej republiky,  zákonom č. 136/2014 Z.z.  najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.  Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov  pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a to do doby písomného vyjadrenia kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho  Jaromír Herle – Automax Martina Hattalu 2923/56 02601 Dolný Kubín. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická na  e-mail:  automax@orava.sk .  Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytuje  predajcovi  dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený predajcovi je platný pre obdobie 3 rokov od poslednej objednávky, najneskôr však do odvolania súhlasu kupujúcim.   Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Použitie týchto údajov zo stránky vyžaduje náš súhlas.

Vyhradzujeme si právo meniť obsah nášho internetového obchodu a to podľa potrieb, bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípadoch neupravených týmito obchodnými podmienkami sa primerane uplatnia ustanovenia Občianskeho zákonníka , Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , Zákona č.250/2007 Z.z,. Zákona č. 102/2014 Z.z . o Ochrane spotrebiteľa a Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov .

 

Platné od :01.01.2018

Pokračovať